Odczynniki i materiały zużywalne

Wszystkie odczynniki spełniają wymagania określone w Ustawie o Wyrobach Medycznych i są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Unii Europejskiej.

Konfekcjonowanie odczynników:

 

 

Numer katalogowy

Odczynnik

Opakowanie

843 522

Bio-Ksel PT plus

5 x 8 ml

843 532

Bio-Ksel System APTTs

5 x 9 ml

843 541

Bio-Ksel System TT

4 x 5 ml

843 741

Bio-Ksel System Fibrynogen

8 x 2 ml

843 811

Bio-Ksel D-Dimer plus

120 oznaczeń

543 910

Bio-Ksel Eko D-Dimer Kalibrator

5 x 1 ml

543 010

Bio-Ksel Eko D-Dimer Kontrol Normal

5 x 1 ml

543 011

Bio-Ksel Eko D-Dimer Kontrol Abn 1

5 x 1 ml

843 911

Bio-Ksel System D-Dimer Zestaw L

66 oznaczeń

843 010

Bio-Ksel System D-Dimer L kontrol I

5 x 1 ml

843 011

Bio-Ksel System D-Dimer L kontrol II

843 913

Bio-Ksel System AT III Zestaw R

120 oznaczeń

843 915

Bio-Ksel System Białko C Zestaw L

40 oznaczeń

 

 

843 001

Bio-Ksel System Kalibrator

10 x 1 ml

843 002

Bio-Ksel System Normal

10 x 1 ml

843 003

Bio-Ksel System Abnormal L

10 x 1 ml

843 004

Bio-Ksel System Abnormal H

10 x 1 ml

543 002

Bio-Ksel Eko Normal

10 x 1 ml

543 003

Bio-Ksel Eko Abnormal L

10 x 1 ml

543 004

Bio-Ksel Eko Abnormal H

10 x 1 ml

 

 

843 742

Bio-Ksel System Rozcieńczalnik

50 ml

843 534

Bio-Ksel System Chlorek wapnia

6 ml

843 000

Kuweta Chrom

500 szt

843 771

Płyn płuczący

2000 ml

843 772

Płyn czyszczący P

100 ml

Papier termiczny

5 rolek