Poniżej znajduje się klauzula informacyjna zgodna z RODO. Proszę o zapoznanie się z jej treścią.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BIO-KSEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Kaliowej 3, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 462 24 24, e-mail: bksel@bio-ksel.com.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem umowy i podjęciem działań jeszcze przed zawarciem umowy (np. przedstawieniem na Pani/Pana żądanie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, a w miarę możliwości usunięte zostaną w terminie wcześniejszym.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, usługi transportowe, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie sprawi, że zawarcie i realizacja umowy stanie się niemożliwa, a także administrator nie będzie mógł podjąć działań przed zawarciem umowy.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  9. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej